آرشیو برچسب ها : پیوند موی صورت

کاشت ریش و سبیل کاشت ریش و سبیل برای مردانی که تراکم مو در ریش و سبیل آنها کم است و یا به علت بیماری و حادثه ای ریش و سبیل خود را از دست داده اند استفاده می شود.  جهت کاشت ریش طبیعی از نواحی برداشت فولیکول مو را انجام می دهند که رنگ آنها […]